ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác bảo vệ rừng, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ lâm sản (cây rừng) trái pháp luật


Nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ lâm sản nói chung, cây rừng nói riêng để đưa đi tiêu thụ làm cây cảnh, cây bóng mát trong các công trình, hộ dân trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 339/CCKL-TTPC ngày 28/5/2020 về tăng cường công tác bảo vệ rừng; ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ lâm sản (cây rừng) trái pháp luật.


Lực lượng Kiểm lâm tuần tra trên địa bàn núi Minh Đạm

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR phối hợp với các đơn vị Chủ rừng thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng trong lâm phần, tại các khu vực có phân bố một số loại cây rừng có giá trị cao như: cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ,…qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

Các Hạt Kiểm lâm xây dựng kế hoạch thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở chuyển mua, bán, kinh doanh cây cảnh, cây bóng mát trên địa bàn qủan lý. Qua đó, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi mua, bán, tàng trữ, kinh doanh lâm sản (cây rừng) trái pháp luật; đồng thời cho các cơ sở ký cam kết không cất giữ, mua, bán cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (Loài cây trong danh mục cây lâm nghiệp) không có nguồn gốc hợp pháp hoặc không đảm bảo hồ sơ theo quy định.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xác minh, truy xuất nguồn gốc các trường hợp xác nhận nguồn gốc lâm sản (cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ). Nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân lợi dụng việc xác nhận nguồn gốc lâm sản không đúng quy định để khai thác, mua, bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ trái phép cây rừng.

Thường xuyên cài cắm cơ sở tin báo vào trong các đường dây chuyên hoạt động mua, bán, kinh doanh cây cảnh cây, bóng mát; nhằm thu thập thông tin, phát hiện vi phạm có liên quan đến cây rừng, từ đó có kế hoạch kiểm tra, xử lý.

VTHBài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm