ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 4 năm 2020


Trong tháng 4 năm 2020, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 52 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 502 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 201 đợt truy quét, với 1.980 lượt người tham gia). Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 07 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: huyện Xuyên Mộc 04 vụ, thị xã Phú Mỹ 02 vụ và thành phố Vũng Tàu 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: khai thác rừng trái pháp luật 01 vụ; phá rừng trái pháp luật 03 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ và vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển lâm sản 01 vụ. Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 05 vụ (trong đó phạt tiền 04 vụ, tịch thu vắng chủ 01 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 21.500.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 37.948.000đ (trong đó có 15.000.000 đồng chuyển từ năm 2019 sang nộp phạt và 1.448.000đ tiền chậm nộp phạt).

Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc phát hiện, lập hiện trường 01 vụ phá rừng trái pháp luật trong lâm phần Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

Tính từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và lập hồ sơ 20 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 03 vụ; thị xã Phú Mỹ 04 vụ; huyện Xuyên Mộc 12 vụ và thành phố Bà Rịa 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: Phá rừng trái pháp luật 06 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 04 vụ; tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 03 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 03 vụ và vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong cất giữ, vận chuyển lâm sản 02 vụ. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ vi phạm giảm 13 vụ (20/33 vụ), tỷ lệ giảm 39,4%.

Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 20 vụ (01 vụ phát hiện vi phạm cuối năm 2017, 02 vụ cuối năm 2018 chuyển sang xử lý trong tháng 01), trong đó phạt tiền 14 vụ, tịch thu vắng chủ 06 vụ, với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 318.399.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 316.310.000đ (còn 02 vụ với số tiền phạt là 20.000.000đ chưa thi hành).

Hiện còn 03 vụ vi phạm do Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc thụ lý đang trong giai đoạn xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

 Xem thêm