ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng


Để chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại tối đa do các vụ cháy rừng gây ra nhất là trong thời sắp tới là cao điểm của nắng nóng, khả năng cháy rừng rất cao. Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 184/CCKL-QLBVR ngày 30/3/2020 về tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường lc lượng tun tra, kim tra, kim soát cht ch các ngun la có kh năng cháy lan vào rng

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt kiểm lâm tham mưu UBND các các cấp thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 1299/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 21/02/2020 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng; Thường xuyên cắt cử Kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm tra những khu vực trọng điểm về cháy rừng; Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ rừng của các Chủ rừng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến các lĩnh vực quản lý rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Kiểm tra, đôn đốc các tổ tuần tra canh gác lửa rừng trong quá trình tuần tra, kiểm tra phải thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người vào rừng, nắm bắt các đối tượng không có nhiệm vụ ra vào rừng nhằm ghi nhận lại các đối tượng trên để khi có xảy ra cháy rừng làm cơ sở cho việc xác minh, xử lý vi phạm các đối tượng gây ra cháy rừng; Phối hợp với các chủ rừng và cơ quan điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của các vụ cháy rừng thời gian vừa và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của Pháp luật, đồng thời phối hợp Chủ rừng thực hiện các biện pháp khắc phục thiệt hại do cháy rừng gây ra đối với các khu vực rừng bị cháy.

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng đảm bảo hoạt động có hiệu quả khi có sự cố cháy rừng xảy ra; Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng đến các tổ chức, cá nhân sinh sống, hoạt động sản xuất trong rừng, ven rừng; Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các địa chỉ Website: kiemlam.org.vn và kiemlambrvt.org.vn, và tin nhắn từ phần mêm cảnh báo cháy rừng của Chi cục Kiểm lâm. Tổ chức lực lượng kiểm tra, xác minh các vụ cháy và tổ chức chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, đồng thời báo cáo ngay cho Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm biết theo dõi, chỉ đạo.

Hiện nay, tình hình nắng, nóng, khô hạn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang có diễn biến rất phức tạp; các diện tích rừng đang có nguy cơ cháy cao, thường xuyên nằm ở cấp độ V (cấp cực kỳ nguy hiểm). Thực tế trong thời gian qua cũng đã xảy ra các vụ cháy rừng tại các khu vực Đèo Nước Ngọt khu vực giáp ranh của 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ; khu vực xã Tân Hòa, Thị xã Phú Mỹ; khu vực Long Hương, Tp.Bà Rịa; khu vực Bưng Chuồng Ngựa, xã Bông Trang huyện Xuyên Mộc thuộc rừng BQL Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu quản lý; Khu vực thành phố Vũng Tàu...

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm