ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Khai báo y tế điện tử bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh PC Dịch bệnh Covid-19


Ngày 18/03/2020, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 153/CCKL-HCTH về việc khai báo y tế điện tử bắt buộc theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo tỉnh PC Dịch bệnh Covid-19.Khai báo y tế điện tử


Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các đơn vị trực thuộc triến khai đến toàn thể công chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị mình được biết và thực hiện việc khai báo y tế điện tử theo các hướng dẫn tại trang thông tin điện tử https://tokhaiyte.vn hoặc http://suckhoetoandan.vn/khaiyte hoặc sử dụng mã QR; Đồng thời phải liên tục cập nhật khai báo y tế điện tử trong các trường hợp có tiếp xúc với: Người bệnh hoặc nghi ngờ, mắc bệnh Covid-19; Người từ nước có bệnh Covid-19; Người có biểu hiện (Sốt, ho, khó thở, viêm phổi).

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử: Tại đây


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm