ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 01 năm 2022


Trong tháng 01 năm 2022, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 67 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 526 lượt người tham gia. Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 04 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 01 vụ; huyện Xuyên Mộc 01 vụ; thành phố Bà Rịa 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (01 vụ), tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (03 vụ). Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 04 vụ với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 75.000.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 75.000.000 đ.


Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng rừng trên địa bàn Xuyên Mộc

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 04 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 01 vụ; huyện Xuyên Mộc 01 vụ; thành phố Bà Rịa 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (01 vụ), tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (03 vụ). So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm giảm 04 vụ (04/08 vụ), tỉ lệ giảm 55,6%.

Trí An

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm