ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn năm 2022 trên địa bàn tỉnh BÀ Rịa-Vũng Tàu


Nhằm củng cố và nâng cao hơn nữa năng lực của các công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn, đảm bảo công chức Kiểm lâm địa bàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu kịp thời cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản theo đúng quy định hiện hành của pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2832/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra lâm sản

Theo đó, trong năm 2022 sẽ thực hiện hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đài phát thanh của 39 xã, phường, thị trấn có rừng trên địa bàn tỉnh; Chỉnh lý, biên soạn, in ấn 7.800 tờ rơi truyền truyền A4 và 1.950 quyển sổ tay tuyên truyền bảo vệ rừng và PCCCR, để công chức Kiểm lâm địa bàn tổ chức cấp phát, tuyên truyền cho người dân trong và ven rừng.

Trang bị 04 loa kéo di động cho các Trạm Kiểm lâm địa bàn để phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng cho người dân sống trong, ven rừng và du khách; Trang bị 08 nón bảo hiểm có gắn thiết bị camera hành trình cho công chức kiểm lâm địa bàn phục vụ công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng; Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát lâm sản; đánh giá doanh nghiệp, quản lý cơ sở dữ liệu, phân loại doanh nghiệp cho công chức kiểm lâm địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ nội dung tại Điều 1 triển khai thực hiện theo quy định. Chịu trách nhiệm toàn bộ về cơ sở pháp lý, tính hợp pháp của nội dung kế hoạch nêu trên theo quy định hiện hành.

Công chức Kiểm lâm địa bàn tại cơ sở có nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp xã tổ chức thực hiện toàn diện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo Khoản 3 Điều 102 Luật Lâm nghiệp. Kế hoạch nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu chiến lược, chương trình lâm nghiệp, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm