ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường kiểm tra bảo vệ rừng ngăn chặn xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, khoáng sản


Ngày 24/6/2021, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 480/CCKL-TTPC về tăng cường kiểm tra, bảo vệ rừng; ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, khai thác khoáng sản trong lâm phần.

Lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra trên địa bàn núi Minh Đạm

Theo đó, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, khoáng sản; thực hiện kế hoạch phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp để phát hiện, ngăn chặn kịp thời; xử lý, đề xuất xử lý kịp thời các vụ vi phạm xảy ra trong lâm phần; vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch và hoàn thành các chỉ tiêu lâm nghiệp đề ra trong năm 2021; Chi cục Kiểm lâm đề nghị lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR kiểm tra, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh lại trách nhiệm của các công chức kiểm lâm địa bàn trong bám sát tình hình địa bàn, tình hình quản lý rừng để báo cáo, tham mưu trực tiếp Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp; báo cáo kịp thời lãnh đạo Hạt Kiểm lâm chỉ đạo, xử lý.

Chỉ đạo tăng cường nhiệm vụ thường xuyên, độc lập của Đơn vị mình trong kiểm tra, bảo vệ rừng. Phát huy hiệu quả mạng lưới báo tin cơ sở; triển khai phối hợp lực lượng với các cơ quan liên quan kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng tại các địa bàn trọng điểm xâm phạm rừng; chia nhiều tổ, đội để kiểm tra, giám sát chặt chẽ các khu vực rừng có ranh giới giáp đất dân, giáp khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản (cát, đá...); Phân công công chức thường xuyên theo dõi, cập nhật, báo cáo ngay cho lãnh đạo Hạt Kiểm lâm về thay đổi hiện trạng rừng trên phần mềm “Cảnh báo mất rừng” để tổ chức kiểm tra, xác minh, xử lý.

Đối với vụ việc đã lập biên bản để chờ xác minh, xử lý; các Đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, ngăn chặn không để vụ việc tiếp diễn gây mức độ nghiêm trọng. Đối với những vụ việc vi phạm về xây dựng, đất đai trong lâm phần còn tồn đọng, vụ việc phát sinh chưa được Cơ quan chức năng, thẩm quyền xử lý; lãnh đạo các Đơn vị tiếp tục có văn bản đề nghị cơ quan thẩm quyền xử lý; báo cáo bằng văn bản và báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo UBND cấp huyện để chỉ đạo xử lý dứt điểm theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm