ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô, Tết nguyên đán Nhâm Dần và các biện pháp đẻm bảo công tác PCCC7CNCH trong năm 2022


Để đảm bảo an toàn PCCC trong mùa khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và nâng cao hiệu quả công tác PCCC & CNCH năm 2022; đồng thời để chủ động thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, chống chặt phá rừng trái pháp luật trong suốt mùa khô 2021-2022, Sở Nông nghiệp và PTNT - Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 5098/SNN-CCKL ngày 31/12/2021 về tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các biện pháp đảm bảo công tác PCCC & CNCH trong năm 2022.

Tổ chức các lực lượng tuần tra bảo vệ rừng tại huyện Xuyên Mộc

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố Chỉ đạo ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Chỉ đạo lực lượng ứng trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng dùng lửa.

Điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng, xử lý nghiêm người có hành vi vi phạm và trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để xảy ra cháy rừng. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn nhất là trong những tháng cao điểm của mùa khô 2021 - 2022.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thường xuyên kiểm tra các địa bàn trọng điểm về phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật, xác định đường dây “đầu nậu” để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, tiêu cực, bao che, tiếp tay cho các vi phạm.

Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm tham mưu kịp thời cho Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2021-2022 trên địa bàn; rà soát lại các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao để có biện pháp PCCCR; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc đôn đốc chủ rừng, nhân dân và các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn và tin nhắn phát hiện sớm các điểm cháy rừng từ phần mềm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để kiểm tra phát hiện sớm các điểm cháy, báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về Văn phòng thường trực Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh theo số điện thoại: 02543.732.320 để phối hợp chỉ đạo và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Nghiêm túc triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng; chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện và khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo các đơn vị Chủ rừng tiến hành kiểm tra và làm rõ trách nhiệm của các hộ nhận khoán trong công tác PCCCR trên phần diện tích rừng trong lâm phần; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các hộ nhận khoán nếu có dấu hiệu vi phạm các quy định về PCCCR, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Củng cố lực lượng tuần tra hàng ngày để bảo vệ rừng, ngăn chặn người không được phép vào rừng; Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuần tra trên lâm phần được giao, đặc biệt đối với những khu vực rừng trọng điểm; Tổ chức họp giao ban định kỳ giữa các chủ rừng và cơ quan kiểm lâm trong suốt mùa cao điểm PCCCR để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

Chủ động phối hợp với các Hạt Kiểm lâm sở tại kiểm tra, rà soát xác định các khu rừng có nguy cơ xâm hại cao có kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng và tổ chức quyết liệt, có hiệu quả; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, tiêu cực để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác trái phép, lấn chiếm đất rừng, xây dựng nhà trái phép;

Rà soát lại các công trình đường băng cản lửa theo phương án đã được phê duyệt, thực hiện quét dọn lại nhằm đảm bảo phát huy tác dụng công trình không để xảy ra cháy lan do người dân đốt dọn rẫy vào lâm phần quản lý; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt những tháng còn lại của mùa khô....

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm