ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Độ che phủ rừng của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đạt 13,79%


Ngày 20/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND phê duyệt kết quả diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, diện tích đất có rừng 28.549,57 ha trong đó rừng tự nhiên 16.464,70 ha, rừng trồng 12.084,87 ha với độ che phủ của rừng năm 2021 là 13,79%.


Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng tỉnh theo quy định; Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng trên phạm vi toàn tỉnh; Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm công khai và cung cấp thông tin, kết qua hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh để thống nhất khai thác, sử dụng; triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về độ tin cậy, tính chính xác của kết quả kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ thông tin, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu, kết quả hiện trạng rừng năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh....

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm