ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và pcccr năm 2023


Nhằm chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, cháy rừng, khai thác rừng trái pháp luật; giảm thiểu thiệt hại rừng do cháy rừng, phá rừng, lấn chiếm sử dụng sai mục đích trong năm 2023, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 155/CCKL-QLBVR ngày 28/02/2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023.

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR năm 2023

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Chủ rừng và các Hạt Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chuyên môn, cơ quan truyền thông ở địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của Luật Lâm nghiệp về công tác bảo vệ rừng và PCCCR;

Thực hiện rà soát phương án, kế hoạch bảo vệ rừng và PCCCR đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; thực hiện nghiêm quy định về thông tin, cảnh báo cháy rừng, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ trong ngày, tổ chức tuần tra, canh gác để sớm phát hiện điểm cháy và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt kịp thời khi có cháy rừng xảy ra; tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt người và phương tiện vào rừng; nghiêm cấm việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nhất là việc đốt dọn nương rẫy, xử lý thực bì để trồng rừng, đốt ong, tảo mộ… trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng; đồng thời phải xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm;

Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên ngành (Kiểm lâm, Công an, Quân đội) thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực sẵn sàng phối hợp các lực lượng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách; phối hợp kiểm tra, điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn và tin nhắn phát hiện sớm các điểm cháy rừng từ phần mềm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để kiểm tra phát hiện sớm các điểm cháy; ứng dụng công nghệ thông tin, flycam rà soát các vị trí có biến động giảm rừng trên địa bàn quản lý, nhất là diện tích rừng tự nhiên nhằm phát hiện sớm các điểm phá, khai thác, lấn chiếm rừng trái quy định của pháp luật, kịp thời ngăn chặn và xử lý;

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo tình hình thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn. Khi có cháy rừng xảy ra yêu cầu Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm báo cáo ngay về Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm được biết chỉ đạo; - Quản lý chặt chẽ, kiểm tra các cơ sở chế biến gỗ, nhất là sử dụng gỗ rừng tự nhiên; tăng cường công tác kiểm tra, truy quét các khu vực trọng điểm về phá rừng, lấn chiếm rừng; ngăn chặn mua bán, vận chuyển, tâng trữ gỗ, động vật rừng (đặc biệt là các loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm), các loại lâm sản trái pháp luật và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật....

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm