ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU


Nhằm chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (viết tắt PCCCR), quán triệt phương châm “phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và an toàn”, đồng thời ngăn chặn sự hủy hoại tài nguyên rừng do lửa, bảo vệ môi trường sinh thái, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Diễn tập công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Theo đó, để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình phát triển Lâm nghiệp các cấp; củng cố lực lượng PCCCR của lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng; thành lập, củng cố các Tổ/Đội PCCCR cơ sở đảm bảo hoạt động và đáp ứng yêu cầu PCCCR tại chỗ.

2. Phân vùng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng: Xây dựng Phương án PCCCR các cấp, phương án chữa cháy rừng cụ thể cho các khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao, xây dựng bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng nhằm phục vụ công tác quản lý và tổ chức phòng cháy rừng của từng cấp.

3. Tuyên truyền nâng cao nhận thức trong công đồng về PCCCR: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt các văn bản liên quan đến công tác PCCCR bằng các hình thức phù hợp phong tục, tập quán của địa phương; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia PCCCR; tổ chức cho cán bộ và nhân dân ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR; vận động nhân dân hạn chế tình trạng đốt nương làm rẫy làm tăng nguy cơ cháy rừng; song song còn tuyên truyền lưu động, phát trên đài truyền thanh các cấp, truyền hình và báo chí tỉnh liên tục trong suốt mùa khô từ tháng 12 năm trước đến tháng 6 năm sau, cụ thể:

- Phối hợp Đài Truyền hình tỉnh tuyên truyền hình ảnh và khẩu hiệu về bảo vệ rừng, PCCCR, tuyên truyền các phóng sự chuyên đề về PCCCR.

- Các Hạt Kiểm lâm, chủ rừng phối hợp Đài Phát thanh địa phương thực hiện tuyên truyền trên địa bàn với nội dung: thông báo các văn bản pháp luật về PCCCR, hướng dẫn kỹ thuật PCCCR, nghiêm cấm sử dụng lửa và các vật liệu dễ gây cháy trong rừng, ven rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, về tác hại của lửa rừng, về trách nhiệm của toàn dân trong công tác PCCCR. Tối thiểu mỗi tuần 03 lần với thời lượng 5-10 phút/lần.

- Kết hợp hệ thống phát thanh xã, dùng loa phát thanh tuyên truyền lưu động thực hiện tối thiểu mỗi tuần phát 2-4 lần với thời lượng 10-15 phút/lần.

4. Tổ chức trực ban tại Chi cục Kiểm lâm - Văn phòng thường trực BCĐ tỉnh, các Hạt Kiểm lâm, Trạm Kiểm lâm địa bàn, Văn phòng các Chủ rừng, Trạm Bảo vệ rừng của các Chủ rừng và có lịch trực cụ thể; thời gian trực 12-24/24 giờ tuỳ vào các thời gian cao điểm, lực lượng luôn ứng trực tại các đơn vị sẵn sàng chữa cháy rừng .Vào các ngày cao điểm như: Lễ, Tết tăng cường quân số trực từ 50-100% quân số; cử người túc trực tại các Chòi canh gác lửa nhằm phát hiện sớm các điểm cháy, trong trường hợp có cháy rừng xảy ra báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo biết để chỉ huy chữa cháy.

5. Tổ chức cảnh báo rừng và phát hiện sớm các điểm cháy rừng: Thường xuyên cập nhật dữ liệu quan trắc từ các trạm quan trắc khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh (01 Trạm đặt tại Chi cục Kiểm lâm và 01 Trạm tại Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc) vào phần mềm để xử lý và thiết lập cơ sở dữ liệu về vật liệu cháy trên cơ sở dữ liệu về theo dõi tài nguyên rừng để dự báo nguy cơ cháy rừng theo các cấp dự báo cháy rừng của từng khu vực, từ đó đưa ra bản dự báo cháy rừng hàng ngày, theo các cấp dự báo cháy trên nền bản đồ hiện trạng tài nguyên rừng; đồng thời theo dõi phần mềm phát hiện sớm điểm cháy khi có cháy rừng sẽ cập nhật vị trí cháy rừng thông báo cho các Thường trực Ban chỉ đạo cấp huyện, Chủ rừng biết tổ chức xác minh và chữa cháy.

6. Kiểm soát các nguồn sinh lửa, nhiệt gây cháy: Các Hạt Kiểm lâm bố trí các tổ tuần tra canh lửa, phối hợp với các lực lượng của Chủ rừng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động trong và ven rừng; nghiêm cấm mang những vật liệu dễ cháy nổ, dễ phát sinh lửa, nhiệt vào khu vực gần rừng; tổ tuần tra trực cháy từ 3-5 người do Hạt Kiểm lâm thành lập, thành phần gồm Kiểm lâm và chủ rừng.

7. Kiểm tra an toàn PCCCR: Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phương án PCCCR mùa khô năm 2022-2023 của các địa phương, đơn vị, chủ rừng trên địa bàn tỉnh (Ban Quản lý rừng phòng hộ, BQL KBT thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP Lâm viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu). Riêng địa bàn huyện Côn Đảo, giao cho Hạt Kiểm lâm VQG Côn Đảo phối hợp với BCĐ Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện Côn Đảo tổ chức kiểm tra thực hiện công tác PCCCR địa bàn huyện Côn Đảo và Ban Quản lý VQG Côn Đạo. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm_Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCCR của các đơn vị, chủ rừng, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh. Bên cạnh đó, các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác PCCCR của các Chủ rừng trên địa bàn quản lý như: thực hiện đường băng cản lửa, đốt trước có điều kiển, xây dựng và tiếp nước các hồ chứa, việc trực gác của các tổ canh gác lửa rừng…

8. Xây dựng các công trình PCCCR: Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng xây dựng bổ sung, tu sửa hệ thống các công trình PCCCR như đường băng cản lửa, ao, hồ chứa nước, hệ thống chòi canh lửa rừng; đầu tư trang bị phương tiện, máy móc thiết bị và công cụ PCCCR; thực hiện các biện pháp lâm sinh, vệ sinh rừng làm giảm nguồn vật liệu cháy trong rừng.

9. Trang thiết bị PCCCR: Phương tiện, dụng cụ PCCCR phụ thuộc vào mức độ nguy hiểm cháy và địa hình ở từng vùng, từng đơn vị để trang bị các phương tiện, dụng cụ chữa cháy cho phù hợp; quan điểm nhất quán là: do chữa cháy ở rừng thường có địa hình phức tạp, xa khu dân cư, xa đường giao thông, thiếu nước nên các phương tiện, dụng cụ phải gọn, nhẹ, dễ sử dụng và dễ di chuyển; đối với các khu vực tận dụng được nguồn nước thì mua sắm các máy bơm nước phù hợp với địa hình để sử dụng chữa cháy. Chi cục Kiểm lâm và các Chủ rừng đã rà soát mua sắm các phương tiện, dụng cụ phù hợp với từng địa bàn đảm bảo sử dụng hiệu quả trong công tác PCCCR.

10. Khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra: Sau khi dập tắt lửa rừng, Hạt Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an điều tra, tìm ra nguyên nhân gây cháy và xử lý nghiêm những thủ phạm gây ra cháy rừng; chủ rừng xác định mức độ rừng bị thiệt hại sau khi cháy, thống kê và báo cáo cơ quan Kiểm lâm, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chính quyền địa phương sở tại; căn cứ mức độ thiệt hại, chủ rừng xác định và thực hiện các giải pháp phục hồi rừng sau khi cháy gồm: khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên hoặc có trồng bổ sung hoặc trồng rừng mới.

Các Chủ rừng có trách nhiệm thông báo yêu cầu các hộ nhận khoán rừng chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên diện tích nhận khoán và thường xuyên tổ chức tuần tra bảo vệ rừng vào các tháng cao điểm của mùa khô, không để xảy ra các vụ cháy rừng tại khu vực nhận khoán; đồng thời tổ chức kiểm tra, yêu cầu các hộ nhận khoán tổ chức trồng phục hồi cây rừng bị cháy. Đối với những trường hợp tiếp tục để cháy rừng tái diễn và không trồng phục hồi thì thực hiện các thủ tục chấp dứt hợp đồng nhận khoán theo quy định.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm