ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 8


Trong tháng 8 năm 2022, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách Chủ rừng, lực lượng địa phương, cơ quan chức năng chia nhiều tổ kiểm tra nhỏ thực hiện kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng, bảo vệ lâm sản trên địa bàn quản lý, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, đã tổ chức 72 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 589 lượt người tham gia. Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 10 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó: 01 vụ ở địa bàn thành phố Vũng Tàu, 02 vụ ở địa bàn thị xã Phú Mỹ, 03 vụ ở địa bàn huyện Xuyên Mộc, 02 vụ ở địa bàn thành phố Bà Rịa, 01 vụ ở địa bàn huyện Đất Đỏ, 01 vụ ở địa bàn huyện Côn Đảo, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: khai thác rừng trái pháp luật (02 vụ); vận chuyển lâm sản trái pháp luật (02 vụ). Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 11 vụ (trong đó phạt tiền 07 vụ, tịch thu vắng chủ 04 vụ; 02 vụ ở địa bàn thị xã Phú Mỹ chuyển từ tháng trước sang xử lý) với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 44.500.000.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 42.000.000 đồng.Lực lượng Kiểm lâm tuần tra phát hiện vi phạm tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 48 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 06 vụ, thị xã Phú Mỹ 10 vụ, huyện Xuyên Mộc 14 vụ, huyện Châu Đức 04 vụ, thành phố Bà Rịa 04 vụ, huyện Long Điền 03 vụ, huyện Đất Đỏ 05 vụ và huyện Côn Đảo 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (17 vụ); tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (11 vụ); 01 vụ hủy hoại rừng chuyển sang xử lý hình sự. So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm tăng 07 vụ (48/41 vụ), tỷ lệ tăng 17,07%.

Trí An – CCKL

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm