ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021


Ngày 27/7/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2860/QĐ-BNN-TCLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2021.


Trồng rừng ở Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu

Tính đến hết ngày 31/12/2021, hiện trạng rừng toàn quốc có diện tích 14.745.201 ha trong đó rừng tự nhiên 10.171.757 ha và rừng trồng 4.573.444 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.923.108 ha, độ che phủ là 42,02%.

Về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích tự nhiên 198.864 ha thì diện tích có rừng 28.550 ha trong đó rừng tự nhiên 16.465 ha và rừng trồng 12.085 ha, đạt tỉ lệ che phủ 13,79 %.

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng cho Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý và sử Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp; Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.

Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sử dụng số liệu để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, chủ rừng nghiêm túc thực hiện công tác theo dõi, cập nhật và báo cáo diễn biên rừng hàng năm theo quy địn; Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2021, tổ chức rà soát, kiểm tra làm rõ nguyên nhân và thực hiện các giải pháp phục hồi diện tích rừng bị giảm; xem xét trách nhiệm (nếu có) các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định.
VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm