ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện trồng cây năm 2022


Để đảm bảo mùa vụ trồng rừng, trồng cây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 2310/SNN-NVTH ngày 01/07/2022 đề nghị địa phương, đơn vị khẩn trương thực hiện trồng số cây đã nhận năm 2022.

Lễ trồng rừng ngập mặn tại Long Sơn ngày 30/5/2022

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện trồng số cây giống đã nhận cây theo đúng kế hoạch các địa phương, đơn vị đã đăng ký; đôc đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện trồng để số cây được trồng đạt tỷ lệ sống cao;

Phối hợp với các Hạt Kiểm lâm sở tại xác định tọa độ và cập nhật Sơ đồ vị trí trồng cây bằng phần mềm Mapinfo để làm cơ sở xây dựng Sơ đồ vị trí trồng cây trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025;

Sau khi trồng cây đề nghị phân công cụ thể cho tổ chức, cá nhân quản lý số cây đã nhận trồng; thường xuyên chăm sóc, bảo vệ cây trồng nhằm sinh trưởng tốt; trồng cây nào sống cây đó, không để cây bị chết do thiếu nước, cỏ chụp và gia súc phá hoại cùng các tác động bên ngoài làm ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây; góp phần tăng độ che phủ cây xanh trên toàn tỉnh, phát huy việc tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp góp phần bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Từ ngày 14/6-28/6/2022, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với đơn vị trúng thầu đã bàn giao số cây trồng cho các địa phương, đơn vị gần 180.000 cây gồm sao đen, gõ đỏ, dầu rái, giáng hương, cẩm lai, bằng lăng...Dự kiến đến năm 2025 toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ trồng 1 triệu cây xanh hưởng ứng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Chính phủ.

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm