ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng


Do đó, để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật và thực hiện các biện pháp PCCCR có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1150/SNN-NVTH ngày 28/03/2023 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng.

Hình ảnh do flycam của lực lượng chức năng ghi lại khi phát hiện đám cháy rừng

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá thiệt hại các vụ việc phá rừng, ken cây, lấn chiếm đất rừng và tham mưu xử lý theo quy định; Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện kiểm tra, rà soát xác định các vùng trọng điểm có nguy cơ bị xâm hại cao để có biện pháp phòng ngừa; Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để sự việc tiếp diễn thành điểm nóng, nổi cộm phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật;

Thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng (Công an, Quân đội, UBND địa phương) thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động tăng cường phối, kết hợp với chủ rừng và các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh;

Phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và các đơn vị liên quan thực hiện hoặc tham mưu thực hiện tốt công tác giao rừng, cho thuê rừng; tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các trường hợp chủ rừng không thực hiện công tác bảo vệ rừng, để xảy ra mất rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng để nâng cao nhận thức của người dân cùng tham gia với các ngành chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng; Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc rừng bị xâm hại hoặc cháy rừng phải tiến hành xác minh sự việc; đồng thời báo cáo trực tiếp cho lãnh đạo Sở biết, chỉ đạo kịp thời.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng chỉ đạo các Chủ rừng (BQL Rừng phòng hộ; BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu) rà soát, thống kê các diện tích các hộ dân lấn chiếm trồng cây trái phép và chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị, lực lương chức năng nhổ, phá bỏ diện tích cây trồng trái phép theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR theo đúng phương án, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng có liên quan thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, PCCCR để ngăn chặn triệt để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trên địa bàn quản lý;

Thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền hạn của chủ rừng theo quy định của Luật Lâm nghiệp và các quy định khác có liên quan. Chủ động rà soát việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp giữa quy hoạch và thực tế trên lâm phần được giao quản lý, trường hợp có sai khác thì phải kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định; Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình nhận khoán thực hiện tốt công tác PCCCR, bảo vệ và phát triển rừng.

Tăng cường giám sát, phát hiện, tố giác các hành vi phạm, xâm hại rừng, gây cháy rừng, kịp thời thông báo với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm để ngăn chặn và xử lý kịp thời; Kịp thời báo ngay với cơ quan Kiểm lâm (đồng thời báo cáo trực tiếp lãnh đạo Sở) khi tiếp nhận thông tin về việc rừng bị xâm hại hoặc cháy rừng để phối hợp xử lý và chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật trong khi làm nhiệm vụ....

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm