ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Kế hoạch trồng cây xanh hưởng ứng "tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ" trên địa bàn tỉnh năm 2022


Nhằm tạo động lực thúc đẩy phong trào trồng rừng, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, làm giảm bớt tác hại và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 396/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 về Kế hoạch trồng cây xanh hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" trên địa bàn tỉnh năm 2022. Theo đó, năm 2022 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện trồng gần 300.000 cây.Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ phát động

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 bằng những hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng và công tác trồng cây, trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đối khí hậu;

Giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây phân tán và cây rừng sau trồng để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt; đồng thời tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung ứng dịch vụ giống lâm nghiệp vi phạm các quy định của pháp luật về giống cây trồng lâm nghiệp.

UBND tỉnh giao trách nhiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định; hướng dẫn các địa phương, đơn vị cử cán bộ đến địa điểm cụ thể để giao nhận cây, số lượng …và tiêu chuẩn kỹ thuật cây trồng.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định; Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra việc chuẩn bị hiện trường và công tác trồng cây tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn các huyện, thành phố.

Các địa phương, đơn vị chủ động thực hiện có hiệu quả Tết trồng cây năm 2022 trong khoảng thời gian tháng 5, 6 tùy theo điều kiện đất đai, thời tiết, thời vụ; nên tổ chức phát động trồng cây vào các ngày lễ, trọng tâm là ngày sinh nhật Bác Hồ 19/5, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày Quốc tế môi trường 5/6.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phải lựa chọn cây trồng đạt các tiêu chuẩn như: cây gỗ lớn 2 năm tuổi, chiều cao bình quân > 1m, đường kính > 1cm, tỷ lệ hóa mộc đạt 2/3 chiều dài thân; không gãy ngọn, sâu bệnh, tán lá cân đối. Cây trồng phải được cắm cọc để cố định và phát triển, tránh bị gió làm ngã đổ và trồng với cự ly quy định (4m X 4m hoặc 5m X 5m), không trồng dày quá gây lãng phí và không đủ ánh sáng, dinh dưỡng để phát triển...

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm