ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa-vũng tàu trong tháng 4 năm 2022


Trong tháng 4 năm 2022, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách Chủ rừng, lực lượng địa phương, cơ quan chức năng tiến hành tổ chức 68 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 541 lượt người tham gia.

Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 06 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 02 vụ; huyện Xuyên Mộc 01 vụ; huyện Châu Đức 02 vụ và 01 vụ ở địa bàn huyện Long Điền, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (03 vụ); vi phạm các quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản (02 vụ). Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 06 vụ với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 14.200.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 24.200.000 đ (có 01 vụ từ tháng trước chuyển sang nộp tiền).Lực lượng Kiểm lâm tuần tra phát hiện hành vi vi phạm hành chính

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 19 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 05 vụ; huyện Xuyên Mộc 04 vụ; huyện Châu Đức 03 vụ; thành phố Bà Rịa 02 vụ, huyện Long Điền 02 vụ; huyện Đất Đỏ 02 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (07 vụ); tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (05 vụ). So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm bằng nhau (19/19 vụ).

Trí An – CCKL

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm