ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh bà rịa-vũng tàu trong tháng 3 năm 2022


Trong tháng 3 năm 2022, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách Chủ rừng, lực lượng địa phương, cơ quan chức năng tiến hành tổ chức 67 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 524 lượt người tham gia.

Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 05 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 01 vụ; huyện Xuyên Mộc 01 vụ; huyện Long Điền 01 vụ; huyện Đất Đỏ 01 vụ và huyện Châu Đức 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (01 vụ); vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng (01 vụ); tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (01 vụ). Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 07 vụ (02 vụ từ tháng trước chuyển sang) với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 89.950.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 37.450.000 đ.Lực lượng Kiểm lâm tịch thu tang vật vi phạm hành chính

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 13 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thị xã Phú Mỹ 03 vụ; huyện Xuyên Mộc 03 vụ; huyện Châu Đức 01 vụ; thành phố Bà Rịa 02 vụ, huyện Long Điền 01 vụ; huyện Đất Đỏ 02 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật (04 vụ); tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật (05 vụ). So với cùng kỳ năm 2021, tổng số vụ vi phạm bằng nhau (13/13 vụ).

Trí An – CCKL

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm