ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong năm 2018


Trong năm 2018, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Chủ rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức được 448 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng, với 4.356 lượt người tham gia.


Qua công tác tuần tra, kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện và lập hồ sơ 111 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 06 vụ, thị xã Phú Mỹ 20 vụ; huyện Xuyên Mộc 68 vụ (Hạt Xuyên Mộc 24 vụ; Hạt Bình Châu- Phước Bửu 44 vụ), thành phố Bà Rịa 08 vụ, huyện Châu Đức 07 vụ, huyện Long Điền 01 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ; với các hành vi vi phạm chủ yếu: khai thác rừng trái phép 13 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 08 vụ; phá rừng trái pháp luật 20 vụ; vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật rừng 4 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 27 vụ; mua, bán, cất giữ, chế biến, kinh doanh lâm sản trái với các quy định của Nhà nước 35 vụ; vi phạm thủ tục hành chính về mua, bán, cất giữ, chế biến , kinh doanh lâm sản 03 vụ; lấn, chiếm đất rừng 01 vụ; tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gồm: động vật rừng 68 cá thể, sản phẩm động vật rừng 2,6 kg, gỗ tròn 27,43 m3, gỗ xẻ 1,87 m3, củi 01 ster, cây cừ 166 cây, ôtô 01 chiếc, xe máy 09 chiếc, phương tiện, công cụ khác 08.


Các Hạt Kiểm lâm đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đề xuất cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 112 vụ (trong đó cảnh cáo 01 vụ, phạt tiền 57 vụ và tịch thu vắng chủ 54 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 406.850.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 255.281.000; tiền bán đấu gia tang vật, phương tiện tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước là 112.128.000đ.


So với cùng kỳ năm 2017 tổng số vụ vi phạm giảm 22 vụ (111/133 vụ), tỷ lệ giảm 16,54%.

Lực lượng Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc phối hợp với Hạt Kiểm lâm Bình Châu – Phước Bửu phát hiện và bắt giữ 01 vụ cất giữ lâm sản (gỗ) trái với các quy định của nhà nước trên địa bàn huyện Xuyên Mộc
Lực lượng Hạt Kiểm lâm Bình Châu-Phước Bửu phối hợp với BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu tuần tra, phát hiện và bắt giữ 01 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên lâm phần Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm