ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng


Từ đầu năm 2018 đến nay toàn quốc xảy ra 20 vụ chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, làm bị thương 12 người. Trước tình hình đó, Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành văn bản số 1478/TCLN-KL ngày 10/9/2018về việc ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Tuần tra bảo vệ rừng địa bàn núi Minh Đạm của lực lượng Kiểm lâm

Hành vi của các đối tượng chống người thi hành công vụ rất manh động, coi thường pháp luật, có trường hợp ngang nhiên vào trụ sở cơ quan Nhà nước tấn công xâm hại đến sức khỏe, của cán bộ, công chức và tài sản của Nhà nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý và gây hoang mang cho cán bộ, công chức, những người tham gia quản lý bảo vệ rừng, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Để kịp thời ngăn chặn tình trạng trên, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13- CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ, cũng như bảo vệ sức khỏe, tính mạng, tài sản của Nhà nước, cán bộ, công chức kiểm lâm yên tâm thực hiện nhiệm vụ. Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn:
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; phối họp với cơ quan kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng; chỉ đạo các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý nghiêm các đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và tính nghiêm minh của pháp luật.

Theo số liệu của Chi cục Kiểm lâm thì trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không xảy ra vụ việc chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản số 1969/TCLN-KL ngày 12/11/2018 về việc cập nhật, báo cáo diễn biến rừng rừng 2018

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản số 8471/BNN-TCLN ngày 30/10/2018 về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019

 Xem thêm