ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tiến độ thực hiện dự án điều tra, kiểm kê rừng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Thực hiện Quyết định số 4273/QĐ-TCCB-TCLN ngày 27/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ điều tra rừng phục vụ kiểm kê rừng năm 2015-2016, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong 20 tỉnh thành của cả nước thực hiện công tác kiểm kê rừng và phải hoàn thành trước 30/6/2016.


Từ tháng 02-05/2016, Chi cục Kiểm lâm (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo kiểm kê rừng của tỉnh) đã chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm và đề nghị các chủ rừng phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lởi để Trường Đại học Lâm nghiệp-Đơn vị tư vấn trung ương được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ định.


Ngày 05/5/2016, Chi cục Kiểm lâm nhận bàn giao thành quả điều tra rừng, phục vụ kiểm kê rừng từ đơn vị tư vấn Trung ương (Trường Đại học Lâm nghiệp) và bàn giao lại cho các chủ rừng, Tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện và triển khai thực hiện ngay công tác kiểm kê rừng.Ngày 06/5/2016, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh bắt đầu thực hiện kiểm kê rừng tại các chủ rừng lớn (các Ban quản lý rừng) từ ngày 06/5/2016.


Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 08 chủ rừng: BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, BQL Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, BQL Rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty CPPT CVCX và Đô thị Vũng Tàu, Công ty CPTMDV Chăm sóc người cao tuổi quốc tế, UBND huyện Côn Đảo và UBND TP.Vũng Tàu.


Điều tra, kiểm kê rừng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi, quản lý tài nguyên rừng, phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng tốt hơn.


Đến nay, BQL Vườn quốc gia Côn Đảo, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Khu BTTN Bình Châu – Phước Bửu và BQL rừng phòng hộ đã hoàn thành phần kiểm kê rừng, kết quả đã được đơn vị tư vấn chuẩn hóa xong.Rừng ngoài quy hoạch thuộc UBND huyện Côn Đảo đã thực hiện công tác rà soát hiện trạng rừng, hiện Phòng Tài nguyên và Môi trường đang rà soát ranh giới giao đất.Rừng ngoài quy hoạch UBND TP. Vũng Tàu quản lý đã thực hiện xong phần kiểm kê rừng và chuẩn hóa số liệu.Hiện đang tổ chức viết phiếu kiểm kê rừng. Đối với Công ty CPDV Chăm sóc người cao tuổi quốc tế và công ty CPPT CVCX và Đô thị Vũng Tàu, Tổ công tác kiểm kê rừng tỉnh và đơn vị tư vấn thực hiện đã hoàn thành phần kiểm kê, gửi đơn vị tư vấn để chuẩn hóa.


Sau khi có kết quả chuẩn hóa dữ liệu kiểm kê rừng thực hiện xong, Tổ kiểm kê rừng cấp huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính các xã có rừng và đơn vị tư vấn tiến hành kiểm tra, rà soát và thống nhất kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn.


Kiểm kê rừng là công việc rất quan trọng, giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp từ Trung ương đến địa phương nắm bắt chính xác về diện tích rừng, chất lượng rừng từng khu vực, trên cơ sở đó để giúp cho công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển lâm nghiệp trên toàn quốc nói chung và trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được chính xác và phù hợp với từng loại rừng, từng loài cây.

Thế Huy-Chi cục Kiểm lâm


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Đề cương báo cáo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm