ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Cục Kiểm lâm khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra chất lượng hạt trưởng năm 2016, khu vực phía Nam


Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra chất lượng hạt trưởng năm 2016, ngày 26/5/2016 tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Kiểm lâm đã khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kiểm tra chất lượng hạt trưởng năm 2016, khu vực phía Nam. Tham dự lớp học có 110 học viên là hạt trưởng và tương đương của các Chi cục Kiểm lâm, Vườn quốc gia các tỉnh phía Nam. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp kiêm Cục trưởng Cục Kiểm lâm Nguyễn Quốc Trị đã dự và chỉ đạo lớp học. Ngày 31/5/2016, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Hà Công Tuấn đã tới kiểm tra và phát biểu chỉ đạo tại buổi bế mạc.
Một số hình ảnh
Ông Nguyễn Quốc Trị, Phó Tổng cục trưởng TCLN, Cục trưởng Cục Kiểm lâm


Đồng Chí Hà Công Tuần, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nguồn: kiemlam.org.vn

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Đề cương báo cáo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm