ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Chuyển giao 230ha rừng tại xã Hòa Hội cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lý


(Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu) Ngày 8-6, đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với Sở NN-PTNT, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT, UBND huyện Xuyên Mộc xem xét tờ trình của Sở NN-PTNT đề nghị chuyển giao 322,29ha rừng gỗ lớn từ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT (gọi tắt là Công ty Lâm nghiệp BR-VT) cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lý.Công ty Lâm nghiệp BR-VT là DN Nhà nước có chức năng trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ khai thác, kinh doanh rừng sản xuất. Từ những năm 1987-1988, Công ty đã trồng cây gỗ lớn trên diện tích 322,29ha nằm rải rác ở địa bàn các xã: Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bông Trang, Bưng Riềng (thuộc huyện Xuyên Mộc). Theo công văn số 329 ngày 2-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Công ty TNHH Lâm nghiệp BR-VT, Thủ tướng Chính phủ thống nhất phương án chuyển giao 322,29ha rừng gỗ lớn nói trên cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lý, bảo vệ, duy trì, bảo tồn. Trên cơ sở này, Sở NN-PTNT đề nghị UBND tỉnh cho phép Công ty Lâm nghiệp BR-VT chuyển giao 322,29ha rừng gỗ lớn tại các khu vực trên cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lý, bảo vệ, duy trì, bảo tồn. Tuy nhiên, trong số 322,29ha rừng gỗ lớn này, có những phần diện tích “da beo”, nằm rải rác tại nhiều xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc nên việc quản lý sẽ gặp khó khăn.

Vì vậy, tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Trình đồng ý cho Công ty Lâm nghiệp BR-VT chuyển giao trước 230ha rừng tập trung tại xã Hòa Hội cho UBND huyện Xuyên Mộc quản lý, phần diện tích rải rác còn lại sẽ bàn giao theo hình thức cuốn chiếu. Đồng chí Nguyễn Văn Trình chỉ đạo UBND huyện Xuyên Mộc lên phương án quản lý diện tích đất được giao trình UBND tỉnh xem xét.

Nguồn: LINH ĐAN - Báo Bà Rịa-Vũng Tàu


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm