ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Thành phố Vũng Tàu tích cực phòng chống cháy rừng mùa khô 2017


(Nguồn:http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn) Trong những năm qua, với vai trò là nòng cốt, Hạt kiểm lâm thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với các cấp, các ngành và các địa phương để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng hiện có trên địa bàn thành phố, thực hiện hiệu quả công tác phòng chống cháy rừng, giữ vững ổn định an ninh rừng tại thành phố Vũng Tàu.


Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương thì tại các tỉnh Đông Nam Bộ, mùa khô năm 2017 thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; hạn hán, khô, nắng nóng kéo dài trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ gây cháy rừng rất cao. Vì vậy, Hạt kiểm lâm thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tích cực tham gia phòng chống cháy rừng và tăng cường vận động toàn thể nhân dân tham gia phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2017.

Kết quả hình ảnh cho Hình ảnh rừng cây ở núi Lớn Vũng Tàu

Đường lên núi Lớn ở Vũng Tàu – được quan tâm phòng cháy vào mùa khô


Công tác phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2017 tại thành phố Vũng Tàu cũng đã được lãnh đạo thành phố tổ chức họp triển khai từ đầu mùa khô 2016-2017. UBND thành phố Vũng Tàu đã chỉ đạo Hạt kiểm lâm thành phố và các đơn vị có liên quan tích cực chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2017, tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên và toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ rừng, bảo vệ tài sản quốc gia.


Ông Phạm Việt Toàn, Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm thành phố Vũng Tàu cho biết: “Thành phố Vũng Tàu có hai khu vực có nguy cơ cháy cao: khu vực Long Sơn (diện tích 186ha) và khu vực Núi Lớn - Núi Nhỏ (diện tích 250ha). Cán bộ và lực lượng hạt kiểm lâm thành phố đã phối hợp với các phường, xã có diện tích rừng cũng như các lực lượng quân sự thành phố Vũng Tàu thành lập và kiểm tra quân số các tổ đội trên địa bàn khu vực có rừng tham gia bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng. Trường hợp nếu xảy ra cháy rừng thì sẽ huy động kịp thời các lực lượng sẵn có để chữa cháy”.


Hiện nay, đang là thời kỳ cao điểm cháy rừng (từ tháng 1 đến hết tháng 5-2017), việc xây dựng phương án phòng chống cháy rừng mùa khô, nắng nóng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là nhiệm vụ cấp bách. Để hỗ trợ chính quyền cơ sở triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống cháy rừng với phương châm “phòng là chính, chữa cháy rừng kịp thời và hiệu quả”. Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tích cực đảm bảo an toàn trong phòng chống cháy rừng tại các địa phương; nghiêm cấm việc dùng lửa để xử lý thực bì ở khu vực có nguy cơ cao về cháy rừng. Thực hiện nghiêm túc việc dự báo cấp cháy rừng từ thành phố đến phường, xã để chủ động thực hiện công tác phòng chống cháy rừng. Lực lượng kiểm lâm thành phố tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng mùa khô năm 2017. Tổ chức diễn tập các phương án tác chiến chữa cháy rừng tại các địa phương, lấy lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, áp dụng các tình huống giả định phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để khi xảy ra cháy rừng áp dụng chữa cháy rừng kịp thời, hiệu quả.


Để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng vào mùa khô 2017, các ngành, các cấp tại thành phố Vũng Tàu cần tuyên truyền cho nhân dân các quy định của Nhà nước về công tác phòng chống cháy rừng bằng nhiều hình thức. Khi có xảy ra cháy rừng, cần thực hiện công tác 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ. Đồng thời vận động nhân dân kiểm tra hộ dân thực hiện vệ sinh cành nhánh, phát dọn thực bì, cỏ tranh, và các vật liệu có khả năng cháy. Vì rừng là lá phổi, nó che chắn gió, cát, chống sói mòn sâm thực của biển; công tác phòng chống cháy rừng cần được nâng cao. Trong thời gian tới, thời tiết rất nắng, để hạn chế thấp nhất cháy rừng, cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nêu cao ý thức trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nội bộ nhân dân, những người sống ven rừng; tăng cường kiểm tra trang thiết bị, dụng cụ cứu hỏa, xây dựng bể chứa nước để phòng cháy tốt, chữa cháy an toàn.


Với phương châm “Phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời, triệt để và an toàn” và để chủ động phòng chống cháy rừng trong mùa khô 2017, các địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan cần tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. UBND các phường, xã có diện tích rừng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu cần chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa phương, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng, phương tiện để chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, kịp thời khống chế, không để xảy ra cháy; tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở; rà soát, điều chỉnh bổ sung phương án và kế hoạch bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng sao cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; rà soát, xác định, phân vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để có phương án cụ thể cho từng vùng để giảm thiểu tình trạng cháy rừng xảy ra./.

Nguồn:
http://vungtau.baria-vungtau.gov.vn


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm