ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tập huấn phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng


Từ ngày 05-08/9/2018, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Dự án Fomis II, Chi cục Kiểm lâm vùng III tổ chức tập huấn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng cho 16 công chức tại Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm để thực hiện tốt công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Khóa tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức cho các học viên về những nội dung và kỹ năng cập nhật diễn biến tài nguyên rừng thông qua phần mềm FRMS Desktop và thực hiện triển khai cập nhật dữ liệu biến động rừng và đất lâm nghiệp của các đơn vị trong năm 2018 vào hệ thống.

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm vùng III đang hướng dẫn học viên thực hành

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên cơ bản đã nắm rõ được các kỹ thuật, nội dung của hệ thống “Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp” và có thể cập nhật diễn biến trạng thái của lô rừng, đồng bộ kết quả cập nhật lên hệ thống dữ liệu trung tâm máy chủ trung tâm. Đồng thời có thể kết xuất báo cáo, bản đồ hiện trạng rừng của các cấp xã, huyện, tỉnh và toàn quốc. Qua đó đáp ứng tốt các yêu cầu về theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp mà dự án FORMIS II mong đợi.

Trong thời gian tới, để đảm bảo thành quả điều tra kiểm kê rừng được cập nhật biến động hàng năm bằng công nghệ mới theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm sẽ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng bằng công nghệ mới này; hỗ trợ công tác quản lý, điều hành, truy cập dữ liệu, báo cáo nhanh chóng …để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ tài nguyên rừng đạt hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

VTH

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Đề cương báo cáo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm