ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp


Trong 02 ngày (ngày 07 và 08/6/2019), tại Hội trường Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã diễn ra Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp.


Đồng chí Đoàn Duy Lâm-Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phát biểu khai mạc

Nhằm xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong lĩnh vực Lâm nghiệp, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức trong lực lượng kiểm lâm và các cơ quan, đơn vị liên quan. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh,

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Ban quản lý rừng; lãnh đạo các Hạt Kiểm lâm (tham dự ngày 07/6/2019); toàn thể công chức Kiểm lâm hiện đang công tác tại Văn phòng Chi cục và các Hạt Kiểm lâm (tham dự ngày 08/6/2019).

Tại Hội nghị ban tổ chức đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp và 07 Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Lâm nghiệp, đặc biệt là Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản. Qua đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận và có những ý kiến thắc mắc, kiến nghị đối với các văn bản luật được triển khai, Chi cục Kiểm lâm đã tiếp thu, giải đáp các ý kiến đóng góp và trong thời gian tới sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành các văn bản quy định chi tiết Luật Lâm nghiệp.

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm