ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018


Ngày 19/3/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2018.

Trồng rừng ở Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu

Tính đến hết ngày 31/12/2018, hiện trạng rừng toàn quốc có diện tích 14.491.295 ha trong đó rừng tự nhiên 10.255.525 ha và rừng trồng 4.235.770 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn quốc là 13.785.642 ha, độ che phủ là 41,65%.
Về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với diện tích tự nhiên 198.864 ha thì diện tích có rừng 28.204 ha trong đó rừng tự nhiên 16.335 ha và rừng trồng 11.869 ha, đạt tỉ lệ che phủ 13,60 %.
Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao trách nhiệm quản lý, tổ chức bảo vệ và phát triển rừng sau khi công bố hiện trạng rừng cho Tổng cục Lâm nghiệp thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý và sử Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp; Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương.
Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng giao trách nhiệm cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm, làm cơ sở để cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo; Đối với các địa phương có diện tích rừng tự nhiên giảm trong năm 2018, làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định./.
VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm