ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

[Infographics] Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng


[Infographics] Chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng

Các tỉnh khu vực Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đang trong thời kỳ cao điểm về nguy cơ xảy ra cháy rừng. Để đảm bảo an toàn, các địa phương cần chủ động các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu tối đa cháy rừng và thiệt hại do cháy gây ra.

VTH (Sưu tầm)


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm