ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2020-2021


Từ đầu mùa khô đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng thuộc lâm phần của BQL Rừng phòng hộ. Do đó, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Công văn số 129/CCKL-QLBVR ngày 08/03/2021 tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô năm 2020-2021.

Tăng cường quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2020-2021

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, để kịp thời chữa cháy nếu có xảy ra cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ các nguồn lửa có khả năng cháy lan vào rừng;

Giao Hạt trưởng các Hạt Kiểm lâm chỉ đạo tổ chức kiểm tra thường xuyên việc trực của các tổ canh gác lửa; nếu vẫn để xảy ra các vụ cháy rừng mà tổ canh gác lửa không phát hiện và báo cáo về Hạt Kiểm lâm, chủ rừng được biết, đề nghị chấm dứt ngay hợp đồng canh lửa và xử lý trách nhiệm của cá nhân liên quan; Giao các tổ canh gác lửa kiểm soát chặt chẽ người ra vào rừng, ghi nhận thông tin và hình ảnh người ra vào rừng để kiểm tra, giám sát phục vụ cho công tác điều tra khi xảy ra cháy rừng;

Phối hợp với chính quyền địa phương Thông báo cấm người không có trách nhiệm tự ý vào rừng và thông báo rộng rãi cho cộng đồng dân cư sống ven rừng biết việc cấm sử dụng lửa, việc mang chất dễ cháy vào trong rừng kể cả việc đốt rẫy ở các khu vực giáp ranh với rừng; Phối hợp với các Chủ rừng tiến hành kiểm tra và làm rõ trách nhiệm của các hộ nhận khoán trong công tác PCCCR trên phần diện tích rừng trong lâm phần; đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm các hộ nhận khoán nếu có dấu hiệu vi phạm các quy định về PCCCR, nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa chung để xảy ra cháy phòng cháy rừng;

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng và PCCCR trong cộng đồng dân cư bằng các hình thức phù hợp với từng địa bàn nhất là trong những tháng cao điểm của mùa khô 2020-2021;

Tổ chức theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm tại địa chỉ Website: Kiemlam.org.vn và tin nhắn phát hiện sớm các điểm cháy rừng từ phần mềm của Chi cục Kiểm lâm tỉnh để kiểm tra phát hiện sớm các điểm cháy, khi phát hiện điểm cháy nhanh chóng tổ chức lực lượng xác minh cụ thể, đồng thời báo cáo ngay khi phát hiện cháy rừng về lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm biết.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm