ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Công bố hiện trạng rừng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020


Ngày 04/02/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về phê duyệt kêt quả theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2020.

Description: C:\Users\MyPC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\DSC00672.jpg

Trồng rừng ở Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu

Tính đến hết ngày 31/12/2020, diện tích đất có rừng là 28.377,7ha trong đó diện tích rừng tự nhiên là 16.307,0ha, diện tích rừng trồng là 12.070,7ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn tính độ che phủ rừng tòa tỉnh là 27.158,5ha tương ứng độ che phủ 13,7%.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao trách nhiệm quản lý nhà nước về lâm nghiệp sau khi phê duyệt công bố kết quả hiện trạng rừng cho Chi cục Kiểm lâm thiết lập cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng tỉnh theo quy định tại Quyết định số 1439/QĐ-BNN-TCLN ngày 25/4/2016 củaBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Quy chế quản lý và sử Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp; Tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu rừng, đất lâm nghiệp trên phạm vi toàn quốc và của từng địa phương; Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao trách nhiệm UBND cá huyện, thị xã, thành phố thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp theo quy định tại Điều 102, Luật Lâm nghiệp; Sử dụng số liệu hiện trạng rừng để triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững hàng năm; cập nhật diễn biến rừng năm tiếp theo.

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm