ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
  (10:21' AM ngày  22/02/2018) CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI NĂM 2019
Thông tin hoạt động

Trong năm 2018, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Chủ rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức được 448 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng, với 4.356 lượt người tham gia.


Ngày 30/11/2018, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, PCCCR năm 2018 và triển khai kế hoạch thực hiện Phương án PCCCR mùa khô năm 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 19/10/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2943/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án và dự toán kinh phí phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.


Trong 02 ngày, từ ngày 16-17/10/2018 tại thành phố Vũng Tàu, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam (Tổng cục Lâm nghiệp) đã phối hợp với Vụ Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) tổ chức Khóa tập huấn về “ thực thi CITES và phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã”.
Ngày 20/8/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2298/QĐ-UBND về Kế hoạch thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc UBND tỉnh năm 2018.

Sau khi mua 02 cá thể mèo rừng cách đây khoảng vài tháng để về nhà nuôi làm cảnh, ông Phạm Phú Nghĩa tại ấp Nhân Đức, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để tiến hành thả về tự nhiên.


Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; phối họp với cơ quan kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng;

Qua kiểm tra, Chi cục Kiểm lâm đã ghi nhận, đánh giá một số trại/cơ sở gây nuôi trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật.

Từ ngày 05-08/9/2018, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Dự án Fomis II, Chi cục Kiểm lâm vùng III tổ chức tập huấn công tác theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng cho 16 công chức tại Chi cục Kiểm lâm và các Hạt Kiểm lâm để thực hiện tốt công tác cập nhật theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Các bài khác:
Văn bản mới

Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

 Xem thêm