ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm với Ban Quản lý Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, Ban quản lý rừng phòng hộ


Quyết định 153/QĐ-SNN-TCCB ngày 6/4/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm với Ban Quản lý Khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu, Ban quản lý rừng phòng hộ trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trong lâm phần rừng đặc dụng, phòng hộ

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm