ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của BNN&PTNT quy định về tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng VBR chuyên trách của chủ rừng.


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm