ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khóa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Quyết định số 3168/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ khóa học và công nghệ phục vụ thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm