ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Góp ý dự thảo TT Liên Tịch số 75 của chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh


Góp ý dự thảo TT Liên Tịch số 75 của chính phủ về cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm