ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Văn bản mới

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát động kinh tế-xã hội năm 2016


Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát động kinh tế-xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VI

Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm