ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thủ Tục Hành Chính

Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Mã số: 3.000159 và 3.000175


Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 30/8/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

- Mã số: 3.000159 và 3.000175

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc; trường hợp có thông tin vi phạm: 06 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hạt kiểm lâm: Vũng Tàu - Phú Mỹ; Châu Đức - Bà Rịa; Xuyên Mộc, Long Điền - Đất Đỏ.

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp; Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý: Điều 8, Điều 9 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

- Ghi chú: - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với lô hàng gỗ xuất khẩu trên địa bàn huyện Côn Đảo.

- Hạt Kiểm lâm tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đối với lô hàng gỗ xuất khẩu trên địa bàn: huyện Xuyên Mộc, huyện Châu Đức, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa.

- Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm