ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thủ Tục Hành Chính

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ


Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2586/QĐ-UBND ngày 30/8/2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

- Mã số: 3.000160

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thời gian giải quyết:

+ Trường hợp không phải xác minh: 05 ngày làm việc.

+ Trường hợp phải xác minh: 13 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp trực tiếp; Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích; Nộp trực tuyến (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

- Phí, lệ phí (nếu có): Không

- Căn cứ pháp lý: Chương III Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

- Ghi chú: Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN ngày 14 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm