ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thủ Tục Hành Chính

Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Mã số: 3.000160


Tên TTHC: Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Mã số: 3.000160

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 09/5/2022

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.

- Thời gian giải quyết:

+ Trường hợp không phải xác minh: 06 ngày làm việc.

+ Trường hợp phải xác minh: 14 ngày làm việc.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Cách thức thực hiện:

+ Hồ sơ nộp trực tiếp;

+ Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích;

+ Nộp trực tuyến (Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) tại địa chỉ: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn.

- Phí, lệ phí: Không

- Căn cứ pháp lý:

+ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam;

+ Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ;

+ Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

- Ghi chú: Những nội dung còn lại của thủ tục hành chính thực hiện theo Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm