ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thủ Tục Hành Chính

Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp


- Tên TTHC: Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp

(Ban hành kèm Quyết định số 1109/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh)

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đên thứ sáu (Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 12 giờ 00, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30), trừ ngày lễ.
- Địa điểm thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp qua đường bưu điện; dịch vụ bưu chính công ích hoặc trực tuyến
- Lệ phí: Công nhận lâm nghiệp tuyển chọn là 600.000 đồng/01 giống; Công nhận vườn giống là 2.400.00 đồng/01 vườn giống; Công nhận nguồn gốc lô giống, lô con giống là 600.000 đồng/ 01 lô giống (Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
- Căn cứ pháp lý: Thông tư số 30/2018/TT-BNNPT ngày 16/11/2018 quy định Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính;công nhận giống, nguồn giống và quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp;
Thông tư số 14/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 2017/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
- Ghi chú: Những nội dung còn lại của TTHC thực hiện theo Quyết định số 4868.QĐ-BNN-TCLN ngày 10/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã được cập nhật trên CSDL quốc gia về TTHC
Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm