ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tổ chức kiểm tra cơ sở nuôi nhốt gấu và kiểm tra mã số chíp thể hệ mới cho gấu


Tiếp tục thực hiện Biên bản ghi nhớ ngày 17/10/2018 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới (WAP), trong chương trình thực hiện các hoạt động nâng cao năng lực quản lý gấu nuối nhốt trên lãnh thổ Việt Nam năm 2018-2020, trong đó có hoạt động gắn chíp điện tử thế hệ mới các cá thể gấu đã gắn chíp thế hệ cũ và gấu đã có hồ sơ quản lý nhưng chưa gắn chíp,

Ngày 14/10/2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng 3, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ, Tổ chức Bảo vệ động vật Thế giới (WAP) và Trung tâm giáo dục thiên nhiên (ENV) tổ chức kiểm tra 03 cơ sở nuôi nhốt gấu và kiểm tra mã số chíp thế hệ mới đã gắn cho 04 cá thể gấu ngựa trên địa bàn tỉnh (02 cơ sở - với 03 cá thể tại thành phố Vũng Tàu; 01 cơ sở - với 01 cá thể tại thị xã Phú Mỹ).

Qua công tác kiểm tra cơ sở nuôi nhốt gấu trên địa bàn tỉnh, Tổ công tác đã lòng ghép tuyên truyền, vận động chủ nuôi tự nguyện giao nộp gấu cho Nhà nước (chuyển đến các trung tâm cứu hộ gấu); đồng thời tuyên truyền các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ, bảo tồn động vật hoang dã; yêu cầu các chủ nuôi gấu thực hiện các nội dung đã cam kết như: không mua bán trái phép gấu, không nuôi nhốt gấu không nguồn gốc hợp pháp, chích hút mật gấu, quảng cáo, mua bán mật gấu;....vận chuyển gấu phải có giấy phép của cơ quan thẩm quyền.

Kiểm lâm và chuyên gia (WAP) kiểm tra mã số chíp điện tử đã gắn cho cá thể gấu nuôi tại thành phố Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ.

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm