ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 7 năm 2020


Trong tháng 7 năm 2020, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức 59 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 554 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 354 đợt truy quét, với 3.408 lượt người tham gia). Qua đó, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 03 vụ vi phạm pháp luật về Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: huyện Xuyên Mộc 01 vụ, thị xã Phú Mỹ 01 vụ và thành phố Bà Rịa 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: vận chuyển lâm sản trái pháp luật 02 vụ và vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 01 vụ.


Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu – Phú Mỹ tuần tra bảo vệ rừng trong lâm phần rừng ngập mặn tại tiểu khu Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Tính từ đầu năm đến nay, đã phát hiện và lập hồ sơ 30 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 04 vụ; thị xã Phú Mỹ 08 vụ; huyện Xuyên Mộc 16 vụ và thành phố Bà Rịa 02 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: Phá rừng trái pháp luật 10 vụ; lấn, chiếm đất rừng 01 vụ; khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 06 vụ; tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 05 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 01 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 03 vụ và vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong cất giữ, vận chuyển lâm sản 02 vụ. So với cùng kỳ năm 2019, tổng số vụ vi phạm giảm 16 vụ (30/46 vụ), tỷ lệ giảm 34,8%.

Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chính hoặc đề xuất cấp thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 28 vụ (01 vụ phát hiện vi phạm cuối năm 2017, 02 vụ cuối năm 2018 chuyển sang xử lý), trong đó phạt tiền 20 vụ, tịch thu vắng chủ 08 vụ, với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 402.870.000 đồng; số tiền đã thu nộp ngân sách Nhà nước là 346.781.000đ (còn 04 vụ với số tiền phạt là 74.000.000đ chưa thi hành).

Hiện còn 05 vụ vi phạm đang trong giai đoạn xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định (HKL Xuyên Mộc 03 vụ, HKL Vũng Tàu-Phú Mỹ 01 vụ và HKL Châu Đức-Bà Rịa 01 vụ).

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm