ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Nâng cao chất lượng kiểm lâm địa bàn


Thời gian qua, Chi cục Kiểm lâm kịp thời tăng cường, bổ sung nhân lực hỗ trợ, tổ chức nhiều đợt tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm địa bàn. Qua đó, giúp lực lượng kiểm lâm địa bàn phát huy tốt vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương cơ sở, đưa công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ngày càng chuyển biến tích cực.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR cho người dân tại Vũng Tàu

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là 198.097,6 ha. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 33.589,4 ha, chiếm 17% diện tích tự nhiên. Trong đó: Đất có rừng: 26.818,1 ha (rừng tự nhiên: 16.307,7 ha, rừng trồng: 10.510,4 ha). Đất chưa có rừng (bao gồm cả đất khác trong LN và rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng): 6.771,3 ha. Độ che phủ của rừng năm 2020 là: 13,5% nên việc bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp, ngành và toàn thể người dân, trong đó, lực lượng kiểm lâm địa bàn phụ trách ở các xã là lực lượng nòng cốt.

Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh sử dụng tối đa nguồn lực hiện có của ngành, bố trí 30 kiểm lâm địa bàn chính tại 39/39 xã có rừng trong đó 01 công chức đang là Hạt phó các Hạt Kiểm lâm trực thuộc và 06 công chức hiện đang phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ quản lý rừng và thanh tra-pháp chế tại các Hạt Kiểm lâm kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ tại địa bàn.

Chi cục Kiểm lâm có 08 trạm kiểm lâm địa bàn trực thuộc các Hạt Kiểm lâm, mỗi trạm thường bố trí từ 2-3 Kiểm lâm địa bàn, việc thực hiện các hoạt động phối hợp với chính quyền xã và các lực lượng địa phương được thực hiện theo kế hoạch định trước hoặc theo yêu cầu đột xuất của địa phương, chủ rừng; các địa bàn chỉ đến liên hệ công tác, làm việc tại xã khi có yêu cầu cần thiết của công việc và đảm bảo được sự kịp thời, tính hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ kiểm lâm địa bàn.

Hằng năm, Chi cục Kiểm lâm vừa phân công lại công chức địa bàn có trình độ năng lực phù hợp, vừa đưa vào kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ của công chức Kiểm lâm địa bàn. Đến nay, trình độ công chức phụ trách địa bàn đã có 01 công chức trình độ trên đại học, 23 công chức trình độ đại học, 06 công chức trình độ trung cấp và không có công chức trình độ sơ cấp.

Bên cạnh việc tăng cường, hỗ trợ nguồn lực, Chi cục Kiểm lâm thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; chủ động kiểm soát, nắm bắt thông tin hoạt động của lực lượng kiểm lâm địa bàn thông qua Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố và các Đội Kiểm lâm cơ động; phối hợp với UBND các xã tạo điều kiện bố trí, sắp xếp nơi ăn, ở, sinh hoạt và làm việc cho lực lượng kiểm lâm địa bàn.

Nhờ vậy, thời gian qua, lực lượng kiểm lâm địa bàn đã thực hiện tốt việc tham mưu cho UBND các xã trong công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; tham mưu xây dựng Phương án, kế hoạch tác nghiệp PCCCR, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hàng năm trên địa bàn; hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản đã ban hành; tham mưu xây dựng, bố trí các tổ đội trực gác lửa rừng; kiểm kê, đề xuất cấp phát phương tiện, công cụ phục vụ PCCCR tại địa bàn phụ trách; tham mưu thực hiện việc tổng kết công tác PCCCR mùa khô trên địa bàn các xã, phường, thị trấn; Thực hiện tốt hoạt động phối hợp với chủ rừng và các lực lượng địa phương trong công tác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và quy chế phối hợp theo Nghị định 133 của Chính phủ

Trong giai đoạn từ năm 2016 - 2020, lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tổ chức 2.297 đợt kiểm tra, truy quét bảo vệ rừng và quản lý lâm sản, với 22.844 lượt người tham gia. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ và lập hồ sơ 516 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm