ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện kế hoạch nâng cao năng lực kiểm lâm địa bàn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


Nhằm đánh giá kết quả những mặt đã đạt được cũng như một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn, đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong thời gian tới,

Sáng ngày 28/01/2021, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có đại diện các Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có rừng, các đơn vị Chủ rừng, các Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm và 30 công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn.

Quang cảnh Hội nghị

Đến nay, Chi cục Kiểm lâm đã phân công 30 công chức Kiểm lâm về phụ trách 39/39 xã, phường, thị trấn có rừng trên địa bàn tỉnh, làm nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có rừng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Tại Hội nghị ban tổ chức đã thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá 05 năm triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn giai đoạn 2016-2020 và triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn năm 2021ạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã đánh giá những mặt đã đạt được cũng như một số hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công tác triển khai Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn trong thời gian qua.

Các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, kiến nghị, chia sẽ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ông Đoàn Duy Lâm Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời chỉ đạo đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch nâng cao năng lực Kiểm lâm địa bàn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong giai đoạn tới.

Thép


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm