ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin nội bộ ngành
Tongcuclamnghiep

Đạt và vượt nhiều mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng
Đó là nội dung được khẳng định trong Báo cáo tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 diễn ra sáng 29/3 tại Bình Định.


Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Đồng chủ trì Hội nghị còn có Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và 12 địa phương.


Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và kế hoạch triển khai năm 2019 của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.


Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Quốc Trị cho biết năm 2018, 100% các nhiệm vụ đều đạt hoặc vượt kế hoạch, về đích trước 02 năm so với nhiệm vụ của chương trình, đặc biệt là chỉ tiêu về trồng rừng tập trung, giá trị xuất khẩu lâm sản.


Sau 3 năm thực hiện Chương trình (2016 - 2018), có 4/16 nhiệm vụ đã về đích trước 2 năm so với nhiệm vụ đề ra, gồm: Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 9,38 tỷ USD (mục tiêu là 8 tỷ USD); năng suất rừng trồng bình quân hằng năm đạt 21,86 m3/ha/năm (mục tiêu là 20 m3/ha/năm); tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống đạt 85% (mục tiêu là 80%); tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 6,09% (mục tiêu là 5,5%).


Có 5/16 nhiệm vụ đạt trên 90% so với nhiệm vụ đề ra, gồm: Tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc; diện tích rừng suy thoái được phục hồi; trồng rừng thâm canh; khoanh nuôi tái sinh rừng và chuyển hóa rừng sang kinh doanh gỗ lớn.


Có 7/16 nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, gồm: Giảm diện tích rừng bị thiệt hại; giảm số vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; diện tích rừng đặc dụng tăng thêm; trồng rừng tập trung; trồng rừng sản xuất; trồng rừng phòng hộ, đặc dụng; trồng cây phân tán…


Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với những kết quả đã đạt được, thì đến năm 2020, sẽ đạt và vượt 100% các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm phân xưởng chế biến gỗ của Công ty CP Kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt, tỉnh Bình Định.


Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến cho quá trình thực hiện Chương trình còn một số tồn tại, hạn chế cần tập trung tháo gỡ, khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Đó là vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, việc vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ. Nguyên nhân chủ yếu là do sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương còn chưa quyết liệt, nhất là tại một số vùng trọng điểm phá rừng như Điện Biên, Bắc Kạn, các tỉnh Tây Nguyên.


Kết quả trồng rừng tập trung không đồng đều giữa các vùng, một số vùng có diện tích đất lâm nghiệp lớn, nhưng kết quả phát triển rừng còn thấp, như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên. Việc trồng rừng phòng hộ, đặc dụng gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn, quỹ đất trồng rừng ngày càng khó khăn, đòi hỏi chi phí cao, trong khi vốn đầu tư từ ngân sách được các địa phương bố trí không tương xứng.


Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương để thực hiện Chương trình được bố trí thấp, đến hết năm 2018, bố trí được 2.112 tỷ đồng, đạt 22,3% so với số vốn được phê duyệt theo Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong khi đó, các địa phương hoàn toàn chủ động trong việc phân bổ, bố trí vốn đầu tư nhưng chưa ưu tiên phân bổ để thực hiện các dự án bảo vệ và phát triển rừng.


Tiến độ triển khai chương trình REDD+ còn chậm, thị trường tín chỉ các bon tại Việt Nam chưa hình thành, thị trường tín chỉ các bon quốc tế không ổn định, chỉ mang tính tự nguyện,…


Mục tiêu năm 2019 là bảo vệ, phát triển và sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng hiện có Nâng cao năng suất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng, tăng giá trị rừng sản xuất trên đơn vị diện tích; góp phần đáp ứng các yêu cầu về giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị trường tín chỉ các bon.


Cụ thể, công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên cần nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,85%, tăng thêm 0,2% so với năm 2018. Phấn đấu giảm diện tích rừng bị thiệt hại và số vụ vi phạm tối thiểu 10% so với năm 2018.


Về phát triển rừng, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, mục tiêu trồng rừng tập trung đạt 220.000 ha. Trong đó rừng phòng hộ, từng đặc dụng 14.000 ha; rừng sản xuất 206.000 ha (25.000 ha rừng trồng thâm canh gỗ lớn). Khoanh nuôi tái sinh rừng đạt 360.000 ha. Trồng 50 triệu cây phân tán. Chuyển hoá 20 nghìn ha rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn.


Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 5,5-6,0%; xuất khẩu lâm sản đạt 10,5 tỷ USD. Khai thác gỗ rừng trồng tập trung đạt 19,5 triệu m3­.


Hội nghị cũng thống nhất triển khai thực hiện 02 nhóm giải pháp về bảo vệ rừng và thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp.


Nguồn: Tổng cục lâm nghiệp
Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm