ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin chỉ đạo điều hành

Kê khai thu thập thông tin dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức


Công văn triển khai: Tải về
Phụ lục 01: Tải về
Bản Word: Tải về
Hướng dẫn khai Phụ lục 01: Tải về

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm