ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Hoạt động công đoàn và ĐTN

Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Phan Minh Tú


Ngày 02/5/2018, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức Lễ kết nạp quần chúng Phan Minh Tú - Nhân viên Phòng Hành chính-Tổng hợp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Qua thời gian bản thân tự rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu và được sự dìu dắt, giúp đỡ, hướng dẫn của các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ. Ngày 02/5/2018 quần chúng Phan Minh Tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời phải trải qua thời gian dự bị là 12 tháng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để trở thành Đảng viên chính thức.

Tại buổi Lễ đồng chí Ngô Thanh Quang - Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục dìu dắt, giúp đỡ Đảng viên mới, đồng thời quán triệt những nhiệm vụ, quyền hạn mà Đảng viên mới phải thực hiện và rèn luyện phấn đấu trong thời gian dự bị để trở thành người Đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với mục tiêu của Đảng, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Một số hình ảnh tại lễ kết nạp:

Đồng chí Ngô Thanh Quang - Bí thư Chi bộ trao quyết định cho quần chúng Phan Minh Tú


Quần chúng Phan Minh Tú đọc lời tuyên thệ


Quang cảnh buổi lễ

Vũ Thế Huy


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Nghị định số 06/2019/NĐ của Chính phủ ngày 22/01/2019 về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

 Xem thêm