ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Hoạt động công đoàn và ĐTN

Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019


Ngày 26/02/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm và toàn thể quần chúng nhân dân đã tham gia Hội nghị học tập chuyên đề Hồ Chí Minh năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh tổ chức.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Hùng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, đồng chí Bùi Phát Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đồng chí là Đảng viên và quần chúng tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh đã quán triệt nội dung chuyên đề học tập năm 2019 với 03 nội dung chính: “tôn trọng nhân dân”, “phát huy dân chủ”, “chăm lo đời sống nhân dân”.

Việc thực hiện chuyên đề năm 2019, nhằm xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; qua đó tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Theo đồng chí Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, từ chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2019, mỗi cán bộ, đảng viên cần xây dựng kế hoạch cụ thể, gắn với công việc chuyên môn được giao để học tập, làm theo Bác một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đ/c Đinh Văn Hùng – Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh - Báo cáo viên của Hội nghị
Đ/c Bùi Phát Minh – Phó Bí thư Đảng ủy Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


VTH


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

 Xem thêm