ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tuyên truyền bảo vệ Động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để bảo tồn đa dạng sinh học


Ngày 15/6/2020, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 385/CCKL-TTPC về tuyên truyền bảo vệ Động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để bảo tồn đa dạng sinh học.


Chấm dứt gây nuôi thương mại Động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để bảo tồn đa dạng sinh học

Chi cục Kiểm lâm triển khai đến các Hạt Kiểm lâm, các Phòng nghiệp vụ, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR đoạn phim ngắn “Chấm dứt gây nuôi thương mại Động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm để bảo tồn đa dạng sinh học” do Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) trực thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) chia sẻ để phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, đăng trên trang điện tử của đơn vị, tuyên truyền rộng rãi cho người dân (hộ gây nuôi động vật rừng) với mục đích nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức, người dân trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

(Phim đăng tại đường link https://bit.ly/dvhd8 )Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm