ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong tháng 9 năm 2019


Trong tháng 9 năm 2019, các Hạt Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR- thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các Ban quản lý rừng, các lực lượng chức năng có liên quan và chính quyền địa phương tiến hành tổ chức được 41 đợt kiểm tra, truy quét, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với 561 lượt người tham gia (tính từ đầu năm đến nay đã tổ chức được 331 đợt truy quét, với 3.444 lượt người tham gia).

Qua đó, đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ 08 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó: địa bàn huyện Xuyên Mộc 06 vụ, thị xã Phú Mỹ 01 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ; phá rừng trái pháp luật 02 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 03 vụ và vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 01 vụ. Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 05 vụ (phạt tiền 02 vụ, tịch thu vắng chủ 03 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 10.000.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 36.000.000đ (trong đó có 26.000.000đ tiền nộp phạt từ tháng 8/2018 chuyển sang).

Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc tuần tra, phát hiện 01 phá rừng trái pháp luật xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 23, lâm phần Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu

Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện, ngăn chặn và lập hồ sơ xử lý 58 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, trong đó địa bàn: thành phố Vũng Tàu 04 vụ, thị xã Phú Mỹ 09 vụ; huyện Xuyên Mộc 41 vụ, thành phố Bà Rịa 01 vụ, huyện Châu Đức 01 vụ và huyện Long Điền 01 vụ và huyện Côn Đảo 01 vụ, gồm các hành vi vi phạm chủ yếu như: phá rừng trái pháp luật 07 vụ; khai thác rừng trái phép 18 vụ; vận chuyển lâm sản trái pháp luật 10 vụ; tàng trữ, mua, bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 14 vụ; khai thác trái phép cảnh quan, môi trường 02 vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng 02 vụ; vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng 03 vụ và vi phạm quy định về quản lý hồ sơ lâm sản trong vận chuyển, mua, bán, cất giữ, chế biến lâm sản 02 vụ. So với cùng kỳ năm 2018, tổng số vụ vi phạm giảm 30 vụ (58/88 vụ), tỷ lệ giảm 34%.

Các đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 52 vụ (phạt tiền 19 vụ, tịch thu vắng chủ 33 vụ), với số tiền đã ban hành Quyết định xử phạt là 129.150.000 đồng; số tiền đã thi hành quyết định thu nộp ngân sách Nhà nước là 174.475.000đ (trong đó có 47.500.000đ tiền nộp phạt từ tháng 12/2018 chuyển sang); tiền bán đấu gia tang vật, phương tiện tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước là 24.760.000đ.

Ngoài các vụ xử lý vi phạm hành chính, Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "Huỷ hoại rừng" xảy ra tại khoảnh 4, tiểu khu 23 lâm phần Khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu; Viện kiểm sát nhân dân huyện đã phê chuẩn và chuyển Công an huyện Xuyên Mộc điều tra theo thẩm quyền.

Hiện còn 05 vụ vi phạm do Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc thụ lý đang trong giai đoạn xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Thép

Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Đề cương báo cáo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm