ĐƯỜNG DÂY NÓNG: (0254) 3732.318 - (0254) 3732.320
Thông tin hoạt động

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: 153 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.

2. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

Tài sản đấu giá: Xe ô tô có biển kiểm soát 72C-0663, nhãn hiệu Ford Laserdeluxe, số khung SRNL2S01948, số máy ZM-572705.

Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

Có tên trong danh sách tổ chức bán đấu giá do Bộ Tư pháp hay Sở Tư pháp công bố.

Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá: Có trụ sở riêng, có hội trường riêng tổ chức đấu giá, các thiết bị cần thiết khác đảm bảo cho việc tổ chức đấu giá.

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá: là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đầy đủ bản sao chứng thực Giấy đăng ký hoạt động đấu giá tài sản, chứng chỉ hành nghề đấu giá và thẻ đấu giá viên, đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm trong việc đấu giá tài sản Nhà nước.

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Thù lao giao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp được quy định tại thông tư số 45/2017/TT – BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản.

4. Thời gian, địa đểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

a.Thời gian nộp hồ sơ:

Trong giờ hành chính từ 8 giờ 30 phút ngày 30/9/2019 đến 08 giờ 30 phút ngày 03/10/2019.

b. Yêu cầu về hồ sơ:
+ Đơn dự thầu;

+ Có bản gốc và đủ số lượng bản chụp (Giấy đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập do cơ quan thẩm quyền cấp, giấy chứng nhận hoặc thẻ đấu giá viên);

+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu; giấy tờ có liên quan (nếu có);

+ Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm nhà thầu;

+ Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).
c. Địa điểm nộp hồ sơ:

Địa chỉ: 153 đường 27/4, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Hành chính tổng hợp – Chi cục Kiểm lâm

Điện thoại liên hệ: 02543-732318


Thông báo đấu giá: Tải về


Bài đã đăng:
Văn bản mới

Giải đáp trong thực hiện pháp luật về lâm nghiệp

Đề cương báo cáo Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 25/5/2018 của UBND tỉnh

 Xem thêm